zondag 11 april 2021
 
The Comeback Kids en LSR

 

‘Failure is not the end, it’s the start of your comeback.’ Met deze slogan moedigt F!Tfabriek in Bergen op Zoom langdurig werkloze jongeren aan bij hun terugkeer in de maatschappij. Door middel van sport en bewegen moeten zij uiteindelijk stappen zetten op de participatieladder. Drie fases, met onder meer een stimulans door fitcoins, staan centraal. 

Waarom lukt het bepaalde kwetsbare groeperingen niet om in beweging te komen? Door welke factoren worden zij precies tegengehouden? En hoe kunnen zij toch aangespoord worden om te bewegen? Het zijn typisch van die vragen die Niels Quispel, coördinator van de buurtsportcoaches en JOGG-regisseur bij de F!TFabriek in Bergen op Zoom, bezighouden. “Deze groep is interessanter dan mensen die al genoeg sporten”, zegt hij.

Voor meer informatie:

https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/123795/-3cem-3ethe-comeback-kids-3cem-3e-sport-helpt-bij-terugkeer-in-maatschappij

 


 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer