maandag 26 september 2022
 
ASV aan de slag met geld Sportimpuls

De Almeerse Schaatsvereniging (ASV) is een vereniging die zich inzet voor het bevorderen en stimuleren van de schaats- en skeelersport. in dit kader heeft de vereniging een aanvraag ingediend voor een subsidieregeling bij Sportimpuls. Deze aanvraag is goedgekeurd voor het traject 'Skating’s Cool!' ASV kan de komende twee jaar aan de slag met de uitrol van dit concept. 

De Almeerse Schaatsvereniging organiseerde al succesvolle activiteiten op kunstijsbaan het Schipperplein in het centrum van Almere, maar wilde die gericht verankeren binnen de vereniging. Met behulp van de waarderende benadering analyseerde de vereniging in 2011 in het kader van het project Meedoen, de activiteiten en de bijdragen van vrijwilligers.

Dat leidde tot de bewuste keuze voor het concept Skatings’Cool. Een concept dat is gebaseerd op de zeer succesvolle Basketballs’Cool-aanpak van de Nederlandse Basketbalbond. Anton Spaan, combinatiefunctionaris van ASV Almere kon naar aanleiding daarvan heel gericht aan de slag. Het was een duidelijk concept dat verder uitgewerkt is en waar veel van wordt verwacht. Om de voortgang van het traject te kunnen continueren is een subsidieaanvraag ingediend bij Sportimpuls, en deze is nu gehonoreerd.

Stimulans voor sport en bewegen
Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt.

Vanuit de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders startklaar gemaakt om aanbod te realiseren dat in de lokale situatie gewenst is, gebaseerd op wat elders al succesvol gebleken is. Binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ krijgen zij de kans om succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen. Sport- en beweegaanbieders kunnen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod op de Menukaart Sportimpuls.

Activiteiten optimaliseren
Voorafgaand aan het traject 'Skating 's Cool' heeft Anton Spaan in 2010 contact gezocht met de NSA. Spaan: " Ik wilde o.a. de activiteiten op het Schipperplein tegen het licht houden in relatie tot de ontwikkeling van ASV in die periode (oprichting stichting en start van weer een seizoen met activiteiten op het Schippersplein). Het Schipperplein was voor Almere een succesvol project (het vormt tenslotte de basis voor onze verkiezing als “sportbestuur van het jaar”), maar de vraag was of het nog efficiënter georganiseerd kon worden? of we er meer uit zouden kunnen halen en waar nog meer kansen en mogelijkheden liggen? Hoe binden wij vanuit het Schipperplein meer kinderen aan ASV? Antwoorden op deze vragen konden ook toegepast worden op de skate activiteiten op de (toekomstige) skeelerbaan. Daarnaast speelde voor mij de vraag: Hoe gaan wij verder met het Schipperplein als de skeelerbaan er is? Hoe kan het Schipperplein en de skeelerbaan elkaar versterken?".
 
Meer informatie
Silvia Crevels (consultant NSA), T 088 246 81 00.

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer