maandag 26 september 2022
 
De Stichting NSA gaat talenten van de ‘Heroes of the Cruyff Court’ opleiden met de LSR

Opleiding ‘Leider Sportieve Recreatie’ krijgt een boost

Geschreven door: Thomas van Zijl | 7 december 2017

Toen ze jaren geleden werden geïntroduceerd, waren het op de eerste plaats pleintjes en trapveldjes in de buurt, inmiddels gebeurt er op Cruyff Courts steeds meer. Via het speciale programma ‘Heroes of the Cruyff Courts’ worden kinderen actief betrokken bij de evenementen die er plaatsvinden en ontdekken ze verborgen talenten. Voor de besten onder hen is er nu ook een plek bij de opleiding ‘Leider Sportieve Recreatie’ (LSR). De Cruyff Foundation is namelijk een officiële samenwerking aangegaan met de Nederlandse Sport Alliantie (NSA.

De NSA is een stichting die op verschillende manieren probeert om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Dat doel kan bereikt worden via verenigingsadvies, maar ook door sport onder moeilijk te bereiken groepen te stimuleren, of sport in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken. Onder de laatste categorie valt de sport- en spelopleiding LSR, die de NSA ontwikkeld heeft. “Belangrijk aspect is dat de cursus laagdrempelig is”, zegt consultant Peter van Diermen van de NSA. “Voor veel deelnemers is het niet vanzelfsprekend om een duidelijk doel te hebben, om succes te ervaren. Soms is het hun eerste diploma sinds de middelbare school.” De stichting zette de opleiding eerder in om langdurig werklozen uit een isolement te halen en vorig jaar nog waren er zelfs gedetineerden die hem volgden om na hun vrijlating toegang te hebben tot sociale netwerken. Nu is er dus de samenwerking met de Cruyff Foundation. “We werken samen op basis van gelijkwaardigheid. De Cruyff Foundation is geen opdrachtgever maar een partner”

Vervolgopleiding
De samenwerking bestaat er uit dat de talenten onder de ‘Heroes of the Cruyff Court’ een volgende stap geboden wordt in de vorm van een vervolgopleiding. Dat is er bovendien één die officieel door NOC*NSF erkend is en voldoet aan de criteria om zelfstandig les te mogen geven. “We werken samen op basis van gelijkwaardigheid”, zegt Van Diermen. “De Cruyff Foundation is geen opdrachtgever maar een partner.” Daarin zit een belangrijk verschil, met name financieel. De samenwerking met De Cruyff Foundation draait niet om geld, maar om het versterken van elkaars uitgangspunten. De NSA hoopt met het partnership vooral aan naamsbekendheid te winnen. De stichting wordt genoemd op de website, krijgt een plekje op de Courts en wordt betrokken bij events van de Foundation. Op die manier verwacht Van Diermen van de NSA nog meer in het vizier komt van gemeenten; een belangrijke opdrachtgever van de stichting.

Rolmodel voor de hele wijk
De NSA wil graag mensen stappen laten maken op de maatschappelijke ladder, of het nu gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, senioren of kwetsbare jongeren. De Foundation heeft dezelfde doestelling, zij het dan specifieker gericht op jongeren. Via Heroes of the Cruyff Courts fungeren zij als rolmodel voor de hele wijk. De mensen die binnenkort via dat programma doorstromen naar de opleiding LSR komen niet in een apart klasje terecht, maar volgen de studie samen met andere cursisten. “Het feit dat er mensen van verschillende generaties en met diverse achtergronden bij elkaar zitten zie ik als groot voordeel. Onze deelnemers leren veel, niet in de laatste plaats van elkaar.” Begin volgend jaar gaat de opleiding in meerdere gemeenten van start met Cruyff-jongeren aan boord. Daarna zullen er nog vele volgen, verwacht Van Diermen.

Zelfstandig evenementen organiseren
In totaal beslaat de opleiding vier tot zes maanden, maar de studielast per week is overzichtelijk. Deelnemers besteden er gemiddeld een dagdeel aan. Het zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen, ook als ze weinig tijd hebben. Aan het eind van de rit geldt dat alle cursisten in staat moeten zijn zelfstandig sportieve recreatie-evenementen te organiseren. Tijdens hun opleiding hebben ze al bewezen dat te kunnen. Een aantal deelnemers zal daarna de smaak te pakken hebben en verder willen studeren. "Daar zijn alle mogelijkheden voor", benadrukt Van Diermen. “Veel mensen die beginnen met de LSR stromen door naar het mbo en er zijn zelfs voorbeelden van mensen die daarna aanpikken bij een hbo-opleiding. Dat zijn de pareltjes die laten zien wat sport voor mensen kan betekenen.”

 

Bron: SportKnowHow

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer