maandag 24 juni 2024
 

Welkom op onze hoofdpagina!

Artikel van Peter van Diermen: Sport als Middel & kippenvel

De afgelopen periode mocht ik als docent Leider Sportieve Recreatie (LSR) vanuit Stichting NSA meewerken aan een LSR-opleiding niveau 2 in Justitieel Complex (JC) Zeist. Nadat ik mijn eigen praktijkexamen bij deze bijzondere groep had gehaald, kwamen we wel eens een paar deelnemers tekort.

Na overleg met de Caroline Oosterboer (plv. vestigingsdirecteur) deden er regelmatig extra ‘gasten’ mee aan de opleiding.
Halverwege één van deze lessen, klaagde één van deze gasten over het egoïsme en niet samen spelen tijdens de aangeboden sportspelen. Dat hebben we direct met elkaar besproken, maar deze ‘gast’ stopte wel met de les, en wilde direct terug naar zijn cel. Ik dacht daar wil ik wel wat mee doen.

De volgende les, had ik wat tijd over na de oefenlessen van de cursisten. Ik wilde wat samenwerkingsoefeningen doen. Allereerst deden we dikke-mat-verspringen. In tweetallen moeste ze hand-in-hand op de dikke mat springen en de mat zo ver mogelijk de andere kant op springen. Daarna mocht de andere partij hetzelfde doen, totdat één van de partijen de dikke mat over een bepaalde lijn had geschoven, die partij had dan gewonnen. De cursisten vonden het een tof spel, maar hand-in-hand rennen was nog wel een dingetje.

Daarna gingen we dezelfde dikke mat rechtop zetten op zijn lange zijde. Zo ontstond er een soort muur. De hele groep moest deze mat overeind houden, en één van de cursisten probeerde over de mat te klimmen. Nadat alle cursisten dit kunstje hadden geklaard, kwamen ze bij mij, ik moest ook over deze mat klimmen. Ik strubbelde wat tegen en bracht in dat ik bijna 90 kilo woog en ruim 50 jaar was. Deze argumenten werden van tafel geveegd en ik moest over die mat heen. Na 3 mislukte pogingen kwamen 3 cursisten mij helpen. 2 gaven mij een ‘opstapje’ waardoor ik wat dichter bij de bovenkant kwam. De derde ga mij een extra duwtje toen ik afzette en zo hielpen deze 3 cursisten mij over de 'muur' heen, terwijl de rest van de groep de mat overeind hield. Nadat ik geland was, hebben we dit succes met zijn allen gevierd.
De daaropvolgende les, was de cursusmap van één van de cursisten door een kop koffie helemaal vies en nat geworden. Deze cursist kreeg een nieuwe map, maar hij was al zijn uitgewerkte pagina’s ‘kwijt’. Mijn collega Hans vroeg aan de groep wie hem wilde helpen met het opnieuw vullen van zijn portfolio. Hoezo niet willen helpen en samenwerken….?
Met ‘Sport als Middel’ is het mogelijk!

Ondertussen is de opleiding afgerond en hebben 8 cursisten het landelijke erkende LSR-diploma niveau 2 gehaald.
Afgelopen vrijdag was de diploma-uitreiking. Het kippenvelmoment van die uitreiking was de speech van één van de cursisten. Hij vertelde hoe het voor hem (en zijn medecursisten) was om een lang strafblad op te bouwen en elke keer weer een nieuwe teleurstelling te moeten verwerken. In een uitzichtloze situatie kwamen ze weer vrij om snel terug te vallen in het oude gedrag. Nu was hij superblij dat hij een opleiding heeft mogen volgen, waardoor hij handvatten en een opstapje zag om na detentie aan zijn maatschappelijke carrière te gaan werken. Hij bedankte de directie en medewerkers van Justitieel Complex Zeist voor het mogelijk maken van deze opleiding en gaf tussen de regels aan dat hij deze kans verder wilde oppakken! Tweede Kamerleden Esmah Lahlah en Judith Uitermark waren deze dag op werkbezoek in JC Zeist en zij hielpen mee bij de diploma-uitreiking. Bedankt voor jullie medewerking!

Ik ben dankbaar dat ik aan deze opleiding heb mogen meewerken, en ik ben trots dat deze cursisten de opleiding hebben gehaald. Sterker nog, een aantal hebben al aangegeven dat ze de opleiding niveau 3 willen halen. Kippenvel over ‘Sport als Middel'!

 Geslaagde Diploma-uitreiking in Justitieel Complex Zeist

In januari zijn we gestart met de opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2 in het Justitieel Complex (JC) in Zeist. Aanvankelijk begonnen we met 10 cursisten, maar na de intake bleef er maar één over. Hierdoor moest er opnieuw geworven worden en uiteindelijk konden we toch starten met 10 cursisten. In het begin was het even wennen aan de afwisseling van de activiteiten, zodat er niet alleen maar voetballen maar ook andere spelletjes aan bod kwamen.

De cursisten werkten toe naar een zelf georganiseerd voetbaltoernooi voor medegedetineerden als onderdeel van het programma. Verder werden ze opgeleid om les aan elkaar te kunnen geven. In april werden de examens gehouden. Na afloop van die examens zijn 8 cursisten erin geslaagd om hun diploma LSR-niveau 2 te behalen!

In samenwerking met het JC Zeist hebben we een sfeervolle diploma-uitreiking georganiseerd. De cursisten konden familie en vrienden uitnodigen, wat zorgde voor waardevolle momenten. Ook was er bezoek vanuit de Tweede Kamer, Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) en Judith Uitermark (NSC) waren erbij en gaven de ceremonie een extra feestelijk tintje!

Sommige cursisten zijn zo gemotiveerd dat ze al nadenken over een vervolgopleiding tot LSR-niveau 3!

Wij willen graag Hans Delfgou, Andre Veth en Peter van Diermen bedanken voor het verzorgen van deze opleiding.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Stichting NSA via info@sportalliantie.nl

Goed Nieuws! 

Trots om aan te kondigen dat we bij Stichting NSA een belangrijke mijlpaal hebben bereikt! We zijn één van de eerste in Nederland die succesvol de overgang van de opleiding LSR van de KSS 2017 naar KSS 2022 hebben volbracht.

In oktober 2023 zijn we met een afvaardiging van de Beleidsgroep en de Toetsingscommissie gestart met het herschrijven van het Kwalificatieprofiel, de Toets documenten en de PVB-beschrijvingen. Onder de deskundige leiding van Geert Lantink, procesbegeleider van de Academie voor Sportkader, hebben we dit proces op 13 maart succesvol afgerond en zijn de nieuwe documenten door de Toetsingscommissie en de Beleidsgroep vastgesteld.

Op 18 maart hebben we een bijscholing voor PVB-beoordelaars georganiseerd, waarbij we de overgang naar de vernieuwde documenten hebben toegelicht en het proces van deze overgang hebben besproken.

We zijn erg blij met de nieuwe documenten, die veel beter aansluiten bij onze LSR-praktijk. De volgende stap is de interne audit van de LSR-opleidingen, die we dit voorjaar willen laten uitvoeren! Daarna zal in het najaar van 2025 weer een externe audit vanuit de ASK worden uitgevoerd.

Dit is een fantastische stap voorwaarts voor Stichting NSA en voor de kwaliteit van onze opleidingen. Op naar nog meer succes en ontwikkeling!

 

 

 9 LSR Niveau 2 geslaagden in Amsterdam West! 

Deze week was er goed nieuws in Amsterdam West, waar 9 cursisten met succes hun opleiding tot Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2 hebben afgerond. Tijdens hun opleiding werden ze begeleid door docent Andre Veth! Met het afronden van de LSR-opleiding niveau 2 hebben deze cursisten een goede basis gelegd om leiding te geven aan verschillende groepen recreatieve sporters, zoals kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Ze hebben veel geleerd over hoe ze sport- en spelactiviteiten kunnen organiseren en begeleiden, en hoe ze mensen kunnen motiveren.

West Beweegt, hartelijk dank voor het perfect verzorgen van de cursisten tijdens de uitreiking. Het heerlijke eten heeft de gelegenheid extra speciaal gemaakt.

Namens de NSA willen we de cursisten van harte feliciteren met het succesvol afronden van de opleiding. We wensen hun veel succes en plezier met het organiseren en aanbieden van activiteiten!

NSA Docenten bij Krajicek Academy: Inspirerende Workshopdagen!

De afgelopen twee zondagen waren onze geweldige docenten van de NSA actief bij de Krajicek Academy. In Drachten hebben Lennart en Fady met veel passie de eerste- en tweedejaars scholarshippers in twee workshops aan het werk gezet, terwijl afgelopen zondag Lemuel, Dennis en Hans zich inzetten in Den Haag.

Het was een fantastische gelegenheid voor de eerstejaars om diverse recreatieve spelen te leren en de essentiële vaardigheden te ontwikkelen om voor een groep te staan. Voor de tweedejaars was het een uitdagende opdracht om zelf een lesje te geven aan de eerstejaars, wat resulteerde in waardevolle praktijkervaring en groei. Het is geweldig om te zien hoe sommige eerstejaars zelfs al het lef hadden om een lesje te geven in Den Haag, wat aangeeft dat er een veilige en ondersteunende omgeving was om te leren en fouten te maken.

Deze twee dagen waren onvergetelijk en we zijn trots op de geweldige ervaringen die de tweedejaars hebben opgedaan! Tot slot bedanken wij Krajicek Academy voor deze toffe opdracht en samen kijken wij uit naar geïnteresseerde scholarshippers op te leiden tot het landelijk erkende LSR-diploma. Het vervolg belooft net zo spannend te worden!

Nieuwe stagiar!

Hallo!


Mijn naam is Abel Roele, een student Sportkunde op het Windesheim. Ik start mijn stage bij Stichting NSA in februari, waar ik me zal toeleggen op het ontwikkelen van innovatief sportaanbod, vooral gericht op de urban sports.

Mijn doel is om aantrekkelijke en effectieve programma's te ontwikkelen die sportparticipatie en de ontwikkeling van het individu te bevorderen.

 

In de wereld van Sportkunde is het van groot belang om bij te blijven met trends en innovaties, en flexibel te zijn om je aan te passen aan veranderingen.De stage, gekoppeld aan onderwijs, richt zich op het aanleren van deze vaardigheden. Het onderwijs omvat begrip van sporttrends, innovatieprocessen en creativiteit, en stimuleert een eigen perspectief op sport. Dit onderwijs volgt een fasering gebaseerd op de innovatiecyclus, met design thinking als kernaspect.

Ik verheug me erop om samen te werken met alle betrokkenen bij Stichting NSA. Bovendien kijk ik ernaar uit om aan de slag te gaan met de opdracht rond urban sports en een inspirerend innovatief sportaanbod te ontwikkelen.

 

 

Eerste Sportcafé bijeenkomst van Sportplatform een succes

Op 5 juni werd het eerste Sportcafé georganiseerd op initiatief van Sportplatform Bunschoten. Het Sportcafé is er om op verschillende momenten in het jaar met verenigingen en sportaanbieders samen te komen om inzicht te krijgen in hun behoeften en wensen en hun handvatten te geven om verder te ontwikkelen.

Om zicht te krijgen op de behoeften en wensen van de sportverenigingen en sportaanbieders is opdracht gegeven aan de NSA om een knelpuntenanalyse binnen de gemeente Bunschoten uit te voeren. Joeri Ebbelaar was gedurende deze analyse de projectleider. De afgelopen maanden is er input verzameld. Tijdens het Sportcafé werden de grootste knelpunten onder de loep gelegd in een workshop voor belangstellende verenigingen.

De avond werd geopend door Wethouder Peter van Asselt, gevolgd door een woord van de voorzitter van het Sportplatform, Hans van Tricht. Samen blikten zij terug op afgelopen jaar met de bezigheden van het Sportplatform. Daarnaast stonden de thema’s Ledenwerving en Vrijwilligersbeleid op het programma.

Tijdens de plenaire sessies behandelde Carlo Koelewijn (JOGG-Teamfit Coach Utrecht) de mogelijkheden tot het realiseren van een gezonde(re) kantine. Hij gaf aan dat het hier gaat om een gezond en verantwoord aanbod op het menu naast de bekende drankjes en snacks. Carlo komt op verzoek bij verenigingen langs. Hij geeft advies en begeleiding in een uitbreiding van het assortiment van de kantine.

Onder leiding van Peter van Diermen (Nederlandse Sport Alliantie) werd er op een interactieve manier nagedacht over vrijwilligers en beleid. Hoofddoel van de workshop was om de deelnemers tips en trics te geven, waarmee ze direct aan de slag kunnen gaan binnen hun vereniging of organisatie. Vragen werden behandeld als: wie zijn vrijwilligers, ervaringen, knelpunten, beleid, motieven, werving en behoud van vrijwilligers.

Peter van Diermen na afloop: “De deelnemende verenigingen en organisaties deden zeer actief mee en dat leverde mooie discussies en uitwisselingen van ideeën en gedachten op.”

Een van de reacties: “De workshop was erg nuttig. Het heeft mij en de andere deelnemers mooie handvatten gegeven over het omgaan met en werven van vrijwilligers. Je merkte dat in de workshops de deelnemers ook van elkaar leerden. Er was een goede wisselwerking.”

En: “Erg leerzaam, ik zat bij het vrijwilligers gedeelte en dat was erg leuk, goede spreker, top! Goed bezig zo jullie club!”

 

Knelpuntenanalyse Gemeente Bunschoten

Begin februari is er in samenwerking met het Sportplatform Bunschoten een start gemaakt met een knelpuntenanalyse in uitvoering voor de Gemeente Bunschoten.

Dit project kent drie fases:

·        De voorbereidingsfase: het analyseren, het inventariseren en verwerken van diverse wensen en behoeften van sport- en beweegaanbieders ten aanzien van verenigingsondersteuning, vrijwilligersbeleid en het preventieakkoord. Door middel van een enquête wordt dit achterhaald. 

De verwerking van gegevens zal in kaart brengen wat de wensen en behoeftes van sport- en beweegaanbieders zijn op het gebied van verenigingsondersteuning, vrijwilligersbeleid en het preventieakkoord.

·        Realisatiefase: in deze fase staat de organisatie van het vereniging ondersteuningsproject centraal. In diverse vormen kan dit project gerealiseerd worden (themadag, minisymposium en/of workshop).

·        Evaluatiefase: het evalueren van het project. Er kunnen afspraken gemaakt worden ten aanzien van de nazorg van de naar voren gekomen knelpunten van sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente Bunschoten. Deze evaluatie zal dan schriftelijk worden vastgelegd met conclusies en aanbevelingen voor een eventueel vervolg binnen de gemeente. Dit betreft een adviesrapport.

Vol enthousiasme zijn we achter de schermen al bezig geweest en zijn dan ook erg benieuwd welke knelpunten binnen sport- en beweegaanbieders naar voren komen. Om een duidelijk beeld te creëren wordt hier analytisch naar gekeken.

Ondertussen is de enquête al naar de betrokken partijen gestuurd. De aankomende twee weken worden de uitkomsten duidelijk. Na deze uitkomsten wordt er een rapport gemaakt om de resultaten inzichtelijk te maken.

Positieve auditering

Eind januari heeft de stichting NSA officieel bericht gekregen van de NOC*NSF, met daarin het heugelijke feit dat de opleidingen Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 1, 2 en 3 positief geauditeerd zijn. Eens in de 4 jaar worden de bondsopleidingen die binnen de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) vallen geauditeerd.

Het doel van deze audits is om te checken of de verschillende bonden werken volgens de afspraken van NOC*NSF en de Academie voor Sportkader (ASK) zoals die zijn vastgelegd in de KSS.

Audit
Een auditering wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Eens in de vier jaar door de Stichting NSA zelf (interne audit) en eens in de vier jaar door de ASK. Dit betreft de externe audit. Bij goedkeuring wordt de licentie met vier jaar verlengd.

Het doel van de audit Sportkader is het op transparante, betrouwbare en valide wijze vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de Kwalificatie Structuur Sport en de daarop gebaseerde model toets documenten.

Een audit kent vijf procesvormen:

1. Deskresearch waarbij alle officiële documenten moeten voldoen aan de KSS

2. Onderzoeken of de portfolio’s juist worden beoordeeld (steekproef met verantwoording van de ingevulde protocollen)

3. Visitatie van een praktijk examen (PVB) waarbij gekeken wordt of de afnamecondities volgens afspraak zijn, en of de PVB-beoordelaar op een juiste manier te werk gaat.

4. Afsluitend gesprek met de Toetsingscommissie waarin de eerste bevindingen worden gedeeld

5. Uitslag met een verslag over de audit met tips en aanbevelingen die voor de volgende audit gerealiseerd moeten worden

Door de positieve audit mag de NSA het logo van NOC*NSF op de diploma’s voeren, zijn we Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) erkend en geeft dit diploma de landelijke erkenning dat een cursist bevoegd en bekwaam is om (assistent) sportleider te zijn.

Opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR)
De NSA kan voor uw organisatie ook deze opleiding verzorgen. Dit doen wij vaak voor:
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- De onderkant maatschappij jongeren
- Top 600 criminele jongeren
- Pedagogisch medewerkers
- Naschoolse opvang
- Beginnende jonge trainers 

In de opleiding LSR krijg je talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden aangereikt om leiding te kunnen geven aan sportieve recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. De opleiding LSR past erg goed in het Sport- en Preventieakkoord (sportstimulering in de buurt/ ieder kind heeft recht op opgeleid kader)

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Leider Sportieve Recreatie!

 

De NSA

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de wijk en op school. Ons landelijke sportadviesbureau is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door Sportservice Noord-Brabant.

Sportadviesbureau NSA heeft ruim tachtig jaar ervaring met het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van (breedte)sport en beweging in verschillende maatschappelijke contexten.

Ons landelijke sportadviesbureau is gevestigd in Soest en maakt deel uit van Sportservice Noord-Brabant. In totaal werken ruim zestig medewerkers samen in multidisciplinaire teams vanuit zes locaties.

Wij werken in opdracht van overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, lokale sportverenigingen en landelijke organisaties zoals NOC*NSF en sportbonden. Daarnaast zijn we in toenemende mate actief binnen onderwijs, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de buurt en op school. Dit realiseren wij met een uitgebreid portfolio aan diensten en producten waarmee wij opdrachtgevers ondersteunen bij hun vraagstukken op het terrein van onder andere sportkader, vrijwilligers, professionals, leefbaarheid, diversiteit, gezondheid en waarden en normen.

Lees meer over onze activiteiten bij:
Visie en missie
Werkwijze

De NSA heeft een Vertrouwenscontactpersoon: Marian Berg
Als je last hebt van grensoverschrijdend gedrag tijdens je opleiding LSR of bij het
uitvoeren van werkzaamheden in je beroepspraktijk en je wilt iemand in vertrouwen spreken kan je haar bellen op 06-28816828 of mailen via: info@sportalliantie.nl 
meer weten

Neem voor meer informatie contact op via: T 088 246 81 00 of stuur ons een e-mail.

Contactformulier


 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer