vrijdag 23 februari 2024
 
Start LSR-opleiding in Hoofddorp

Het opzetten van sportieve recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en het leiding geven aan deze doelgroepen zijn zaken die vragen om specifieke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden van medewerkers.

In de nieuwe Kwalificatie Structuur Sport (KSS) heeft de Stichting NSA een competentiegerichte opleiding, de Leider Sportieve Recreatie (LSR), niveau 2 en 3 (van de kwalificatiestructuur sport) ontwikkeld. Deze opleiding is erkend door het ministerie van VWS en wordt georganiseerd door ROC’s, gemeenten, kinderopvangorganisaties, penitentiaire inrichtingen, jeugdwerkinstellingen, speeltuinverenigingen e.d. De opleiding biedt iedereen van 16 jaar en ouder de mogelijkheid een erkend diploma te halen. 

Binnen deze verschillende sectoren wordt steeds vaker een beroep gedaan op bevoegde leiders sportieve recreatie.

Met dit diploma is een leider sportieve recreatie bevoegd overal zelfstandig recreatieve sport- en spelactiviteiten te geven, met uitzondering van het onderwijs. Wilt u u uw sport- en spelactiviteiten verder professionaliseren? Of heeft u als organisatie of vereniging behoefte aan het professionaliseren van deze activiteiten? Dan biedt de opleiding Leider Sportieve Recreatie daarvoor volop mogelijkheden.

Wilt u inschrijven voor deze cursusgroep?
Meldt u zich dan rechtstreeks aan. Bent u geïnteresseerd maar wilt u eerst nog nadere informatie? Of heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek? Neemt u dan contact op met projectleider Peter van Diermen via T 088 246 81 00.

Algemene informatie LSR-opleiding

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer