zondag 31 mei 2020
 

 
COVID-19!

Visie NSA afronden opleiding

De afgelopen maand hebben we een aantal vragen gekregen van LSR-docenten.
Deze vragen zijn in de Beleidsgroep LSR besproken en wij willen de onderstaande lijn volgen.

Op 21 april 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de meeste maatregelen verlengd worden tot en met 20 mei. Ook de NSA houdt zich scherp aan de vastgestelde maatregelen. Het doel van deze maatregelen is het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en het regulieren van de druk op de IC’s.

Er is wel een versoepeling gekomen voor het basisonderwijs en de sportverenigingen.
Daardoor gloort er ook hoop voor de LSR-opleidingen.


Voor het afronden van de lopende LSR-opleidingen onderscheiden we 3 groepen:

1. De opleidingen in de buurt buiten het onderwijs.
De NSA wil graag dat deze opleidingen weer opgestart worden als dat mag. Dat betekent dat de PVB-afnames tot nader order uitgesteld worden;

2. De opleidingen in het onderwijs voor niet-laatstejaars studenten.
De NSA wil graag dat deze opleidingen weer opgestart worden als dat mag. Dat betekent dat de PVB-afnames tot nader order uitgesteld worden. Eventueel kunnen deze PVB’s in het volgende schooljaar worden afgenomen;

3. De opleidingen in het onderwijs voor laatstejaars studenten.
Omdat de meeste en belangrijkste competenties met name in praktisch gedrag overgedragen en bewezen moeten worden, kunnen we hier niet zo maar een schriftelijke of mondelinge variant voor goed keuren. Bij de laatstejaars zit wel onze zorg, maar we hopen dat na de volgende persconferentie van de regering er voldoende ruimte komt om deze opleidingen toch op de reguliere manier te kunnen afsluiten.

De NSA wil dan ook graag dat deze opleidingen weer opgestart worden als dat mag. Dat betekent dat de PVB-afnames tot nader order uitgesteld worden.

 

In eerste instantie wacht de NSA nu 13 mei af. Dan komt de overheid met een nieuwe update. Wij hopen dat u hier allen begrip voor zult hebben.

 

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de wijk en op school. Ons landelijke sportadviesbureau is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door Sportservice Noord-Brabant.

Sportadviesbureau NSA heeft ruim tachtig jaar ervaring met het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van (breedte)sport en beweging in verschillende maatschappelijke contexten.

Ons landelijke sportadviesbureau is gevestigd in Soest en maakt deel uit van Sportservice Noord-Brabant. In totaal werken ruim zestig medewerkers samen in multidisciplinaire teams vanuit zes locaties.

Wij werken in opdracht van overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, lokale sportverenigingen en landelijke organisaties zoals NOC*NSF en sportbonden. Daarnaast zijn we in toenemende mate actief binnen onderwijs, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de buurt en op school. Dit realiseren wij met een uitgebreid portfolio aan diensten en producten waarmee wij opdrachtgevers ondersteunen bij hun vraagstukken op het terrein van onder andere sportkader, vrijwilligers, professionals, leefbaarheid, diversiteit, gezondheid en waarden en normen.

Lees meer over onze activiteiten bij:
Visie en missie
Werkwijze

De NSA heeft een Vertrouwenscontactpersoon: Marian Berg
Als je last hebt van grensoverschrijdend gedrag tijdens je opleiding LSR of bij het
uitvoeren van werkzaamheden in je beroepspraktijk en je wilt iemand in vertrouwen spreken kan je haar bellen op 06-28816828 of mailen via: info@sportalliantie.nl 
meer weten

Neem voor meer informatie contact op via: T 088 246 81 00 of stuur ons een e-mail.

Contactformulier


 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer