vrijdag 14 december 2018
 
Ervaring Atletiekunie met cursus Praktisch werven vrijwilligers

Bestuurslid Paul Romein van Atletiekvereniging Pijnenburg nam in het najaar 2011 deel aan de cursus ‘Praktisch werven van vrijwilligers, verzorgd door de Atletiekunie in samenwerking met de Stichting NSA. ‘De cursus heeft gewerkt,’ vertelt hij. 

‘Dertig procent van ons ledenbestand (totaal 800 leden) wil zich nu inzetten voor onze Atletiekvereniging. Vijfentwintig mensen meldden zich aan om structureel vrijwilligerswerk te doen en honderddrieenzeventig personen wilden incidenteel helpen. Hoe we dat voor elkaar gekregen hebben? Eerst hebben we de leden een persoonlijke brief gestuurd waarin we het vrijwilligersvraagstuk aan hen voorlegden. Na twee weken heeft de organisatie alle leden stuk voor stuk gebeld met de vraag of ze wilden participeren en zo ja op welke manier.' En participeren wilden de leden van Atletiekvereniging Pijnenburg, zo blijkt uit de cijfers. Romein: ‘We hebben altijd een tekort gehad aan vrijwilligers, maar nu hebben we er voor het eerst genoeg. Alleen bellen is echter niet voldoende’, benadrukt hij. ‘Het is heel belangrijk je organisatie voor te bereiden op de komst van zoveel vrijwilligers. Alle lagen binnen de organisatie moeten weten waar je mee bezig bent. En het is goed op meerdere manieren potentiële vrijwilligers aan te spreken. Zo hebben we onze actie bijvoorbeeld ook in ons clubblad gezet’.

Persoonlijke benadering
‘Kijk, dat is nu de kracht van de cursus 'Praktisch werven van vrijwilligers’' Aan het woord is Peter van Diermen, consultant van de Stichting NSA en tevens cursusleider voor de Atletiekunie. ‘De Atletiekunie wilde de verenigingen helpen bij het werven van vrijwilligers door een duidelijk plan van aanpak te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Methode Berkum. Deze methode gaat uit van een heel persoonlijke manier van benaderen. Dus niet alleen een affiche in de kantine met het verzoek aan leden om zich beschikbaar te stellen, maar zoals Paul Romein al aangeeft; een heel directe en persoonlijke benadering per brief en telefoon. De methode komt uit de voetbalwereld en voorziet in een uitgebreide toegankelijke vragenlijst. Verenigingen kunnen aan de hand van deze lijst vragen destilleren die voor hun vereniging van belang zijn en ze telefonisch aan hun leden voorleggen’.

Warm houden van belangstelling
Aan de cursus ‘Praktisch werven van vrijwilligers’ namen in totaal zes verenigingen deel. Twee verenigingen hebben de volledige Methode Berkum toegepast, waaronder vereniging ‘Pijnenburg’. Maar ook de Atletiekvereniging in Zeewolde belde alle 263 leden aan de hand van de Berkum-vragenlijst. Met goed gevolg. De club kon zo’n 17 nieuwe vrijwilligers binnenhalen. Daarnaast bleek dat 36 leden die al werk verrichten voor de club, meer wilden doen.
En met de vrijwilligers haalden zij ook direct een flink aantal potentiële sponsors binnen. De Berkumlijst voorziet namelijk ook in gerichte vragen op dit gebied.
Van Diermen: 'als het eenmaal gelukt is mensen te werven, dan is het belangrijk de belangstelling warm te houden. Dat betekent dat je, afhankelijk van de interesse van de vrijwilliger, kort na het telefoontje al iets te bieden moet hebben,.

Uitwisseling ervaringen met andere clubs
Hoe hebben cursisten de cursus ervaren? Romein: ‘Het werven van vrijwilligers had binnen onze club al prioriteit. We hebben met onze vereniging gebrainstormd over de manier waarop we dit wilden doen. Dus sommige zaken in de cursus waren al bekend terrein voor mij. Maar ik heb toch ook heel wat nieuwe dingen opgestoken. Ook het uitwisselen van ervaringen met andere clubs heeft veel toegevoegde waarde. Het bellen van leden kan ik iedereen aanraden. Behalve vrijwilligers, levert het contact met de leden ook andere nuttige en bruikbare informatie op.

De cursus voor de atletiekvereningen startte in oktober 2011 en telde zes bijeenkomsten. Elke maand kwam de groep op wisselende locaties bij elkaar. Van Diermen raadt aan om bij aanvang van de cursus ook daadwerkelijk de intentie te hebben om alle leden te bellen. Dan is de cursus het meest effectief.

Bron: Start 2012, Atletiekunie (juni 2012)


Informatie
De cursus 'Praktisch werven van vrijwilligers' biedt kans op succes voor iedere sportvereniging.
Meer weten over de mogleijkheden voor uw vereniging? Neem dan contact op met Peter van Diermen (NSA-consultant) via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail.

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer