maandag 26 september 2022
 
LSR-opleiding Arnhem 15 september van start!

Het opzetten van sportieve recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en het leiding geven aan deze doelgroepen zijn zaken die vragen om specifieke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden van medewerkers.

In de nieuwe Kwalificatie Structuur Sport (KSS) heeft de Stichting NSA een competentiegerichte opleiding, de Leider Sportieve Recreatie (LSR), niveau 2 en 3 ontwikkeld. Deze opleiding is erkend door het ministerie van VWS en wordt georganiseerd door ROC’s, gemeenten, kinderopvangorganisaties, penitentiaire inrichtingen, jeugdwerkinstellingen, speeltuinverenigingen e.d. De opleiding biedt iedereen van 16 jaar en ouder de mogelijkheid een erkend diploma te halen.

Binnen deze verschillende sectoren wordt steeds vaker een beroep gedaan op bevoegde leiders sportieve recreatie. Op zaterdag 15 september 2012 starten wij met een opleiding Leider Sportieve Recreatie niveau 3 in Arnhem in het multicultureel centrum Presikhaven. Een aanbod met open inschrijving bestaande uit 10 bijeenkomsten op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Half december 2012 is de opleiding afgerond. De opleiding in Arnhem wordt gegeven door NSA-trainers Carlijn Hoedemaker en Davind Lindeboom.

Met dit diploma is een leider sportieve recreatie bevoegd overal zelfstandig recreatieve sport- en spelactiviteiten te geven, met uitzondering van het onderwijs. Wilt u u uw sport- en spelactiviteiten verder professionaliseren? of heeft u als organisatie of vereniging behoefte aan het professionaliseren van deze activiteiten? Dan biedt de opleiding Leider Sportieve Recreatie daarvoor volop mogelijkheden.

Wilt u nog aansluiten bij deze cursusgroep?
Neemt u dan z.s.m. contact op met NSA-consultant Peter van Diermen (T 088 246 81 00).

Algemene informatie LSR-opleiding.

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer