maandag 26 september 2022
 
Bij Sportieve School wint iedereen!

Wilt u meer weten over Sjors Sportieve School?

Veel kinderen bewegen te weinig, eten te veel en ongezond en hebben te maken met overgewicht. Dat is onwenselijk, dat weten we allemaal. Actie is dringend gewenst. Gelukkig biedt Sportieve School van de NSA uitkomst. Met Sportieve School zetten gemeenten, scholen en sportverenigingen de leerlingen van het basisonderwijs eensgezind aan tot sport en bewegen. En daarmee tot een gezondere leefstijl.

Sportieve School bestaat uit sportkennismakingslessen
tijdens de les lichamelijke opvoeding op de basisscholen in uw gemeente
en anderzijds uit introductietrainingen bij de sportverenigingen.

Binnenschools- en naschools pakket.
Binnen het binnenschools pakket kunnen kinderen in perioden (maximaal 10) kennis maken met verschillende takken van sport. De kant-en-klaar sportkennismakingslessen in verschillende takken van sport bestaan uit drie lessen per sport. Er zijn lessen ontwikkeld voor leerlingen van groep 3 en 4, 5 en 6 en voor leerlingen van groep 7 en 8. De groepsleerkrachten van de basisscholen beschikken met Sjors Sportieve School over een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod dat op maat gemaakt is. De lessen worden ondersteund met echte sportmaterialen. De lessen op school worden verzorgd door of: de eigen leerkracht, een buurtsportcoach of in samenwerking met de sportvereniging.

Uw voordeel!
Het pakket biedt een directe lastenverlichting en tijdsbesparing voor de (vak)leerkrachten bij de voorbereiding en uitvoering van de lessen lichamelijke opvoeding. Dat is prettig omdat de leerkrachten meestal een vol dagprogramma hebben. Ook voor leerkrachten bieden de leskaarten hulp bij het aanbuieden van een kwalitatief goed sport- en spel aanbod. Naast de sportmodules is er aandacht voor Gezonde Keuzes en Fair Play als aparte modules in het bod.

Lokale projectleider
Bij Sportieve School werken scholen, sportverenigingen en gemeen¬te vruchtbaar samen. De – lokale - projectleider van de NSA coördineert dit en zorgt voor de – tijdrovende - organisatie. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk, kent iedereen persoonlijk en weet hoe hij de drie partijen met elkaar kan verbinden. Ook kan worden gekozen voor een gedetacheerde combinatiefunctionaris – sportcoach – die al gewend is om als spil te werken tussen school, vereniging en gemeente.

Naschools pakket
Sjors Sportief is tevens het gezicht van het naschoolse gedeelte. Verenigingen binnen de gemeente worden benaderd met de vraag een kennismakingscursus aan te bieden. Dit kunnen zij in het systeem opgeven. Alle cursussen worden gebundeld en in een wervend boekwerk aan de kinderen uitgedeeld op de basisscholen. Zij mogen zich dan van een vooraf afgesproken moment inschrijven voor de gewenste cursus(sen).

Hoe werkt Sportieve School?
Die vraag wordt de NSA regelmatig gesteld. Vandaar dat we twee filmpjes hebben genmaakt omdat u duidelijk te maken.
Beide films vindt u op: vimeo.com/album/3019378/video/105008410 en vimeo.com/album/3019378

Wilt u meer weten?
Bel de NSA T 088 246 81 00 en vraag naar Bep Timmer van de Sportieve School. Of mail naar info@sportalliantie.nl.

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer