maandag 24 juni 2024
 
Onderwijsinstelling

Bent u als school of onderwijsinstelling op zoek naar een professionele en betrouwbare partner met veel expertise op het gebied van jeugdsport, eetpatronen, bewegingsvormen, integratie en waarden en normen? Wilt u investeren in het welzijn, de gezondheid en het leefpatroon van uw leerlingen? Zoekt u een coördinatiepunt voor intensievere samenwerking tussen welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, de gemeente en uw school of onderwijsinstelling? Ontbreekt het u aan voldoende capaciteit of kennis om trajecten op te starten? Hebt u behoefte aan projectmatige of structurele ondersteuning?

De NSA is uw onderwijsinstelling op diverse manieren van dienst:

 • onderzoek, ontwikkeling en subsidieaanvragen;
 • coördinatie en advies;
 • uitvoering en implementatie van (pilot)projecten;
 • evaluatie en belangenbehartiging .


De NSA biedt ondersteuning bij vraagstukken op het terrein van onder andere:

 • sportkader (sporttechnisch en management, werkgeverschap en detachering);
 • vrijwilligers en professionals (ontwikkeling vrijwilligersbeleid, inzet van professionals) ;
 • diversiteit (agenderen van thema's die samenhangen met allochtonen, gehandicapten, jongeren, senioren, vrouwen, homoseksuelen en andere specifieke doelgroepen);
 • gezondheid (doelgroepgericht sport- en beweegaanbod);
 • positief sportklimaat (vorm en inhoud geven aan thema’s als sportiviteit en respect, positieve omgang, gedragscodes, opvoeding, pesten en agressie). 
   

Neem voor meer informatie contact met ons op:
T 088 246 81 00
Of stuur ons een e-mail.
 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer